Gamit ng Uri ng Pangngalan sa Pakikipag-Usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang uri ng pangngalang nakasalungguhit sa pangungusap.

Sagana sa mayayabong na punongkahoy ang kagubatan.

  • pantangi
  • pambalana
  • kongkreto
  • di-kongkreto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics