Gamit ng Uri ng Panghalip sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang panghalip?

  • ipinapalit sa ngalan ng tao lamang
  • mga salitang inihahalili sa pangngalan
  • ipinapalit sa ngalan ng bagay lamang
  • inihahalili sa ngalan ng hayop lamang

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics