Gamit ng Pangngalan at Panghalip sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ng angkop na panghalip ang pangungusap.

Mabait na anak si Sheila. Mahal [%\underline{\hspace{3cm}}%] ng kaniyang mga magulang.

  • siya
  • kami
  • sila
  • ako

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics