Gamit ng Panghalip Panao sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Sobrang natuwa si Anniah sa pagbisita ng Banal na Papa. Sa sobrang tuwa [%\underline{\hspace{3cm}}%] paulit-ulit niyang pinanood sa internet ang mga misa ng Papa.

  • ko
  • niya
  • sila
  • si

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics