Gamit ng Panghalip Pananong sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ang bakit at paano ay halimbawa ng panghalip panananong.

Ano ang salitang mali sa pahayag?

  • bakit at halimbawa
  • halimbawa at panghalip
  • bakit at paano
  • ang at paano

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics