Gamit ng Kayarian ng Pangngalan sa Pakikipag-Usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang uri ng pangngalang nakadiin sa bawat pangungusap.

Pinalutang ni Wally ang bangka-bangkaan sa malaking balde.

  • payak
  • maylapi
  • tambalan
  • inuulit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics