Gamit ng Kasarian ng Pangngalan sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang kasarian ng sumusunod na pangngalan.

modista

  • panlalaki
  • pambabae
  • di-tiyak
  • walang kasarian

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics