Gamit ng Kailanan ng Pangngalan sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang kailanan ng pangngalang may diin.

Ang kandidato sa pagiging alkalde ay mahusay magtalumpati.

  • isahan
  • dalawahan
  • maramihan
  • tambalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics