Wastong Gamit ng Pangatnig

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang wastong pangatnig na bubuo sa diwa ng pangungusap.

___________ marami na tayong naipong mga donasyon, maaari na nating ipadala ang mga ito sa Tacloban.

  • Kapag
  • At
  • Bago

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics