Uri ng Pangungusap - Gamit sa Pakikipanayam o Interview

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Sino ang paborito mong awtor?

  • Paturol
  • Padamdam
  • Pautos
  • Patanong

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics