Uri ng Pangungusap - Gamit sa Pakikipagdebate Tungkol sa Isang Isyu

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Anong uri ng pangungusap ang naglalahad ng kuwento o salaysay?

  • Padamdam
  • Patanong
  • Paturol
  • Pautos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics