Uri ng Pangungusap - Gamit sa Pagsali sa Usapang Chat

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang uri ng pangungusap na ginamit.

Turuan mo naman ako kung paano mag-*block *ng *friend *sa Facebook.

  • Pasalaysay
  • Patanong
  • Pautos
  • Padamdam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics