Pang-uri - Gamit sa Paglalarawan ng Pamayanan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang wastong pang-uri sa bawat pangungusap upang mabuo ang diwa nito.

Ipinagmamalaki ng alkalde na ___________ ang mga mamamayang nakatira sa kanilang lalawigan.

  • disiplinado
  • mayabang
  • maingay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics