Pang-uri - Gamit sa Paglalarawan ng mga Makabagong Kagamitan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ang eroplano ang ____________ na transportasyon mula Maynila patungong Boracay.

  • pinakamabilis
  • pinakamalambing
  • pinamahalaga

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics