Pang-Uri - Gamit sa Paglalarawan ng mga Kilalang Tao sa Pamayanan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung Tama o Mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

Ang pang-uri ay maaaring gamitin sa paglalarawan sa katangian ng kilalang tao sa pamayanan.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics