Pang-uri - Gamit sa Paglalarawan ng mga Hayop na Exotic

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ito ay isang uri ng loro na may mapupulang hingahan at tuka.

  • Kalaw
  • Paboreal
  • Pilandok
  • Kalangay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics