Pang-Uri - Gamit sa Paglalarawan ng Magagandang Tanawin sa Pamayanan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang pinakaangkop na pang-uring bubuo sa paglalarawan ng tanawing makikita sa pamayanan.

_____________ ang panahon sa Baguio kaya dinarayo ng iba’t ibang turista.

  • Mabato
  • Malawak
  • Malamig
  • Matatamis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics