Pang-abay - Gamit sa Paglalarawan ng Kilos

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang wastong pang-abay na pamaraan na bubuo sa diwa ng pangungusap.

Humalakhak nang _____________ ang lahat sa kaniyang sinabi.

  • napakahina
  • napakalakas
  • napakaseryoso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics