Pang-abay at Pang-uri na Gamit sa Paglalarawan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang gamit ng salitang nakabold kung ito ay Pang-abay o Pang-uri.

Matapang ang reporter na lumusong sa malalim na baha.

  • Pang-uri
  • Pang-abay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics