Pandiwang Panahunan - Gamit sa Pagsasalaysay ng Tradisyon at Iba't Ibang Okasyon

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Kilalanin kung anong panahunan ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap.

Maraming pamilya ang napinsala nang nagdaan ang isang napakalakas na bagyo noong nakaraang buwan.

  • panahunang pangnakaraan
  • panahunang pangkasalukuyan
  • panahunang panghinaharap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics