Pandiwang Panahunan - Gamit sa Pagsasalaysay ng Mahahalagang Pangyayari

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Nagdaos ng isang patimpalak para sa kagandahan ng kalikasan ang mga mayor ng lalawigan ng Bicol.

  • Naganap ( Perpektibo )
  • Nagaganap ( Imperpektibo )
  • Magaganap ( Kontemplatibo )

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics