Pandiwang Panahunan - Gamit sa Pagsasalaysay ng Kasaysayan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Makahulugan ang Hulyo 7, 1892 sapagkat inihudyat nito ang pagwawakas ng anumang kilusang mapayapa sa paghingi ng mga pagbabago o reporma at pagsilang ng kilusang mapanghimagsik para sa pagkakamit ng kalayaan

  • Perpektibo
  • Imperpektibo
  • Kontemplatibo
  • Katatapos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics