Pandiwang Panahunan - Gamit sa Pagsasalaysay ng Isang Okasyon

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

________________ ni Marco ang kaniyang kasintahan para sa Pasko.

  • Ireregalo
  • Pinanregalo
  • Niregaluhan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics