Pandiwang Panahunan - Gamit sa Pagsasalaysay ng Iba't Ibang Pangyayari

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong aspekto ng pandiwa ang salitang may diin sa pangungusap.

Papanhik ang mag-asawa sa entablado upang isabit ang medalya sa anak.

  • Perpektibo
  • Imperpektibo
  • Kontemplatibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics