Pagpapangkat ng Salitang Magkakaugnay

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang dalawang salitang magkaugnay na ginamit sa pangungusap.

Ang panukala ng inhenyero ay magtayo ng dike sa paligid ng ilog, mungkahing isinakatuparan ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog.

  • inhenyero at dike
  • panukala at mungkahi
  • ilog at lokal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics