Mga Salitang Magkasalungat

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Nagpataw ng pabuya si Gng. Martinez sa nakapulot ng kaniyang pitaka.

  • nagbigay
  • nangpuna
  • nanghingi
  • nag-abot

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics