Kahulugan ng Salita: Salitang Hiram

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Piliin kung anong salitang hiram ang inilalarawan sa pangungusap.

Sasakay pa kami ng ___________ bago makarating sa bayan.

  • traysikel
  • trapik
  • kompyuter
  • groceri

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics