Kahulugan ng Salita (Pamilyar) - Gamit ang Pormal na Depinisyon

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang mga salitang inilalarawan sa bawat pangungusap.

Ito ay isang weather system na nagdudulot ng pag-ulan at nagiging bagyo sa oras na ito ay lumakas.

  • LPA
  • ITCZ
  • habagat
  • hurricane

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics