Kahulugan ng Salita (Pamilyar) - Gamit ang Pangungusap

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Piliin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit batay sa konteksto o gamit nito sa pangungusap.

Nagmamadaling tumakbo si Lorna upang umabot sa bangko bago ito magsara. Hangos na hangos siya nang makarating. Nahuli siya ng ilang minuto.

  • pagod na pagod
  • hingal na hingal
  • durog na durog
  • inis na inis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics