Kahulugan ng Salita (Pamilyar) - Gamit ang Paglalarawan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tradisyon na ng aming pamilya na magsama-sama tuwing mayroong may kaarawan.

  • Kinagawian
  • Batas
  • Naisip

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics