Kahulugan ng Salita (Pamilyar) - Gamit ang Kasingkahulugan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Dahil sa mga peste, napinsala ang malaking bahagi ng palayan.

  • nayurak
  • tinamaan
  • nawala

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics