Kahulugan ng Salita (Pamilyar) - Ayon sa Gamit

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tumutukoy ito sa pagkakagamit ng isang salita batay sa pagkakagamit nito sa sitwasyon.

  • konteksto
  • interteksto
  • pamilyaridad
  • panuto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics