Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-Pamilyar) - Pag-uugnay sa Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Halos liparin ang papel na tangan ko sa lakas ng hangin.

Alin sa mga pagpipilian ang katumbas na salitang pamilyar na tangan?

  • hawak
  • sukbit
  • sabit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics