Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di- Pamilyar) - Gamit ang Sitwasyong Pinaggagamitan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Maaaring gamitin ang isang salitang pamilyar at di-pamilyar ayon sa sitwasyong pinaggagamitan nito o tinatawag na konteksto.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics