Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di- Pamilyar) - Gamit ang Paglalarawan (2)

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ang paglalarawan sa salitang pamilyar at di-pamilyar ay mahalaga upang lubusang maunawaan ang kahulugan ng isang salita, lalo na kung hindi masyadong pamilyar, o kung mahirap bigyan ng depinidong kahulugan ang isang salita.

  • Tama
  • Mali

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics