Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-pamilyar) - Gamit ang Paglalarawan (1)

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Alin sa mga sumusunod na paglalarawan ang pinaka angkop sa salitang saykolohikal ?

  • Ito ay pag-aaral sa ugali ng tao.
  • Ito ay natural na kaugalian ng tao batay sa kanyang edad.
  • Isang uri ng pananaw na ang tuon ay nasa pagpapaliwanag sa ikinikilos o pag-uugali ng tao.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics