Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-Pamilyar) - Gamit ang Pagbibigay Halimbawa

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang katumbas na salitang di-pormal ng salitang nag-aalimpuyo?

Nag-aalimpuyo sa galit ang babae nang hablutin ng magnanakaw ang kaniyang bag.

  • natakot
  • nag-aapoy sa galit
  • napasigaw

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics