Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di- Pamilyar) - Gamit ang Depinisyon

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang katagang inilalarawan sa pangungusap.

Ito ay hyperlink *sa Ingles na isang tulay upang makapagbukas ng panibagong dokumento o pahina sa *Internet.

  • kawingan
  • pang-ulong hatinig
  • panginain
  • salipawapaw

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics