Kahulugan ng Salita - Matalinghagang Salita

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang kahulugan ng matalinghagang salita na ginamit sa pangungusap.

Kilalang bulang-gugo ang binatang si Arnel dahil lagi siyang nagpapakain sa kaniyang mga kaibigan.

  • kuripot
  • galante
  • mahirap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics