Kahulugan ng Salita - Isang Baybay Ngunit Magkaiba ang Diin

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang angkop na salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Hitik na hitik sa bunga ang malaking ________.
(A) puno
(B) puno

  • A
  • B

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics