Kahulugan ng Salita (Di Pamilyar) - Gamit ang Pormal na Depinisyon

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Alin sa sumusunod ang pormal na depinisyon ng salitang “serpyente ” ?

  • Ang serpyente ay isang uri ng ahas na may pitong ulo, ito ay likhang isip ng mga manunulat sa mitolohiya.
  • tinuturing ang serpyente na traydor o taksil sa mga aklat ng mitolohiya.
  • Ang serpyente ay isang malaking ahas.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics