Kahulugan ng Salita (Di Pamilyar) - Gamit ang Paglalarawan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Siya ang aking katuwang sa mga gawaing-bahay.

Katuwang

  • Taong kasama o katulong
  • Taong kaaway
  • Taong hindi naniniwala sa iyong sinasabi
  • Taong palaging nakasunod sa iyo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics