Kahulugan ng Salita (Di-pamilyar) - Ayon sa Gamit

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang kahulugan ng salitang di pamilyar ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap.

Madalas magkaroon ng mga nakahihindik na panagimpan si Albert.

  • mga pangarap sa buhay
  • bungang-tulog
  • malapit ng manganak
  • alaala

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics