Kahulugan ng mga Salitang Pamilyar at Di-pamilyar Gamit ang Paglalarawan (2)

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang kahulugan ng salitang nakapahilis sa pangungusap batay sa paglalarawan.

Hinithit nang husto ni Aling Godyang ang hunsoy sa kaniyang bibig.

  • Ang hunsoy ay isang uri ng sigarilyong nabibili sa tindahan.
  • Ang hunsoy ay isang uri ng dahong binilot na tila tabako.
  • Ang hunsoy ay isang maigsi, may tila lalagyan ng mga upos na katulad sa pipa.
  • Ang hunsoy ay masama sa kalusugan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics