Kahulugan ng mga Salitang Pamilyar at Di-pamilyar Ayon sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Huwag kang masanay na magbulaan sa kapuwa, darating ang panahon na wala nang tao ang maniniwala sa iyo.

  • masama
  • magsinungaling
  • magalit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics