Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pagsali sa Dula-Dulaan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang linya sa dula-dulaan na nakasulat nang mariin.

Andres: Magandang araw, Therese! Saan ka pupunta?

  • Payak
  • Tambalan
  • Hugnayan
  • Langkapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics