Gamit ng Panghalip Paukol sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang tamang kahulugan ng panghalip paukol?

  • Panghalip na ipinapalit sa pangngalan ng tao.
  • Panghalip na ipinanghahalili upang tukuyin ang isang pook, lugar o panig na malayo o malapit sa taong nagsasalita at kinakausap
  • Panghalip na ipinapalit ginagamit sa pagtatanong upang matukoy ang ngalan ng tao at bagay.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics