Gamit ng Panghalip Paukol sa Pagtalakay

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang panghalip paukol na tumutukoy sa kinaroroonan ng tao, bagay, hayop, lugar?

  • panao
  • pamatlig
  • panaklaw
  • paari

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics