Gamit ng Panghalip Panao sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang panghalip paano na ginamit sa pangungusap.

Si Gino ay matalino na estudyante. Siya ang ilalaban sa patimpalak.

  • Siya
  • Sa
  • ay
  • na

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics