Gamit ng Panghalip Panao sa Pagtalakay

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang bahagi ng panalitang humahalili sa mga pangngalan?

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics